LuatVietnam

blue-check Việt Nam sẽ nâng cấp Hiệp định khung về kinh tế với Singapore English attachment

Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 27/8/2023 của Chính phủ về việc ký Công thư trao đổi về việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore (1 trang)
Posted: 28/8/2023 11:21:45 AM | Latest updated: 30/8/2023 4:58:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5773 | Vietlaw: 626
LuatVietnam

Theo Nghị quyết này, Chính phủ đã thông qua việc ký Công thư trao đổi về việc nâng cấp Hiệp định khung Kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore.

Bộ KH&ĐT sẽ thay mặt Chính phủ ký văn kiện nêu trên.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5773

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu