LuatVietnam

VPĐD phải nộp thuế môn bài nếu có giao dịch với khách hàng

Cập nhật 4/9/2020 | Đăng tải: LVN.5041

hoi Không nêu tên
Công ty (trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội để thực hiện giao dịch với khách hàng và hạch toán phụ thuộc vào Công ty. Vậy VPĐD có phải nộp thuế môn bài không?

luat Cục Thuế TP. Hà Nội:

Trường hợp Công ty (trụ Sở tại Thành phố Hồ Chí Minh) thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội (sau đây gọi tắt là VPĐD) để thực hiện giao dịch với khách hàng và hạch toán phụ thuộc vào Công ty thì VPĐD phải nộp thuế môn bài theo mức quy định tại Điều 4 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. 

Về việc kê khai, nộp lệ phí môn bài, VPĐD thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 5 Nghị Định số 139/2016/NĐ-CP nêu trên.

Xem thêm

Văn phòng đại diện

otvet Công ty trả lương thay Văn phòng đại diện, khai nộp thuế TNCN ở đâu?
otvet Văn phòng đại diện có được đứng tên thay hãng nước ngoài trên bao bì?
otvet VPĐD phải nộp thuế môn bài nếu có giao dịch với khách hàng
otvet Văn phòng đại diện có được trực tiếp nhập khẩu hàng trưng bày?
otvet Hồ sơ thành lập VPĐD nước ngoài gồm những gì?
otvet Hoạt động trên 1 năm, Công ty nước ngoài mới được phép mở VPĐD tại Việt Nam
otvet Thuê nhà của giám đốc làm VPĐD có được hạch toán chi phí?
otvet VPĐD nước ngoài tại Việt Nam có được thay mặt công ty mẹ nhập khẩu máy móc thiết bị?
otvet Cơ quan nào cấp phép thành lập VPĐD ở nước ngoài?
otvet VPĐD có được trực tiếp nhập khẩu vật tư xây dựng?
otvet VPĐD không được trực tiếp quảng cáo và bán thuốc
otvet VPĐD nước ngoài bắt buộc phải có kế toán trưởng
otvet Văn phòng điều hành nhà thầu được phép đứng tên nhập khẩu vật tư, máy móc
otvet VPĐD nước ngoài có được phép nhận hàng nhập khẩu theo chỉ định?
otvet Công ty trả lương thay VPĐD, khai thuế TNCN ở đâu?
otvet VPĐD nước ngoài phải xuất hóa đơn lẻ khi bán tài sản
otvet Văn phòng điều hành nhà thầu không được làm thủ tục XNK tại chỗ
otvet Tên khắc trên con dấu của VPĐD có thể khác so với Giấy phép
otvet Mượn nhà làm văn phòng giao dịch vẫn phải đăng ký
otvet Cá nhân tự kê khai, VPĐD nước ngoài được miễn nộp Báo cáo thuế TNCN hằng tháng