LuatVietnam

blue-check Xác định chi phí lập quy hoạch xây dựng theo quy định nào?

Công văn số 1928/BXD-KTXD ngày 1/6/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng (1 trang)
Posted: 8/6/2022 8:32:46 AM | Latest updated: 16/6/2022 1:44:42 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Việc lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị định 37/2010/NĐ-CPstatus2 , Nghị định 44/2015/NĐ-CPstatus2 và Nghị định 72/2019/NĐ-CP .

Đối với chi phí lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thì được xác định theo Thông tư 20/2019/TT-BXD .

Về thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Quy hoạch