LuatVietnam

blue-check Xăng dầu được giảm thuế BVMT kể từ 11/7/2022

Công điện số 12/CĐ-TCT ngày 8/7/2022 của Tổng cục Thuế về việc thực hiện áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo quy định tại Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 ngày 06/7/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2 trang)
Posted: 11/7/2022 7:12:37 AM | Latest updated: 11/7/2022 1:03:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5491
LuatVietnam

Theo thông báo của Tổng cục Thuế, kể từ ngày 11/7 - 31/12/2022, xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ được giảm thuế BVMT về mức như sau theo Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15:

- 1.000 đồng/lít đối với xăng (trừ ethanol) và nhiên liệu bay

- 500 đồng/lít đối với dầu diesel

- 300 đồng/lít đối với dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn và mỡ nhờn

Tuy nhiên, kể từ 1/1/2023, thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ áp dụng trở lại mức quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14status2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 11-Jul-2022
Hết hiệu lực 31-Dec-2022
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5491

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xăng dầu

blue-check Dự kiến giảm thuế nhập khẩu xăng không pha chì xuống 10%
blue-check Xăng dầu được giảm thuế BVMT kể từ 11/7/2022
blue-check Từ 11/7/2022, thuế BVMT đối với xăng giảm còn 1.000 đ/lít
blue-check Từ 11/7/2022, thuế BVMT của xăng giảm còn 1.000 đồng/lít
blue-check Xăng dầu tiếp tục được giảm 50% thuế BVMT từ 11/7/2022 English attachment
blue-check Từ 13/5/2022, giá xăng RON95-III tăng mạnh lên 32.375 đồng/lít
blue-check Từ 1/6/2022, tiếp tục tăng giá bán các loại xăng dầu
blue-check Các kho xăng dầu phải khẩn trương lắp thiết bị đo bồn tự động trước 10/7/2022
blue-check Sẽ xử lý nghiêm các cửa hàng xăng dầu có hành vi đầu cơ, găm hàng
blue-check Bộ Tài chính sẽ đề xuất sửa đổi thuế BVMT để giảm mức giá xăng dầu
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra giá bán tại các cửa hàng xăng dầu trên cả nước
blue-check Dầu gốc nhập khẩu để chế biến dầu nhờn có bị tính thuế BVMT? English attachment
blue-check Từ 1/1/2022, xăng máy bay được giảm 50% thuế BVMT
blue-check Các thủ tục mới về cấp phép kinh doanh xăng dầu
blue-check Hướng dẫn tính toán giá cơ sở xăng dầu English attachment
blue-check Bán cổ phần tại công ty xăng dầu cho nước ngoài phải xin phép Thủ tướng English attachment
blue-check Gia hạn tái xuất xăng dầu đã tạm nhập đến hết tháng 12/2021
blue-check Thay mới Danh mục TTHC được giải quyết một cửa tại Bộ Xây dựng
blue-check "Dầu gia công kim loại" có chịu thuế BVMT?
blue-check Nhiên liệu hỗn hợp phải nộp thuế BVMT trên tỷ lệ % chứa xăng dầu