LuatVietnam

blue-check Yêu cầu cần tuân thủ khi triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông

Chỉ thị số 02/CT-BGTVT ngày 23/5/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ Giao thông vận tải (5 trang)
Posted: 25/5/2022 7:44:09 AM | Latest updated: 12/6/2022 8:10:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5470
LuatVietnam

Chỉ thị lưu ý một số yêu cầu cần tuân thủ trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt liên quan đến các công tác sau:

1. Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế (mục 2)

2. Lựa chọn nhà thầu (mục 3)

3. Quản lý thi công xây dựng công trình (mục 4)

4. Nghiệm thu đưa công trình vào khai thác sử dụng (mục 5)

5. Thanh - Quyết toán công trình (mục 6)

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5470
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Xây dựng công trình