LuatVietnam

blue-check Yêu cầu đối với vận tải đơn của hàng nhập khẩu mua qua sàn thương mại điện tử

Công văn số 2038/TCHQ-GSQL ngày 2/6/2022 của Tổng cục Hải quan về chứng từ vận tải đối với hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh (1 trang)
Posted: 6/6/2022 8:10:58 AM | Latest updated: 6/6/2022 1:42:13 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5467
LuatVietnam

Tổng cục Hải quan lưu ý, đối với hàng hóa nhập khẩu gửi chuyển phát nhanh được mua bán thông qua các sàn thương mại điện tử thì vận tải đơn/chứng từ vận tải phải được phát hành với đầy đủ các thông tin theo quy định tại Điều 130 và Điều 131 Luật Hàng không dân dụng số 66/2006/QH11status2 (sửa đổi tại Luật số 61/2014/QH13 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5467
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thương mại điện tử