LuatVietnam

blue-check Yêu cầu khi thiết kế Gara ô tô

Công văn số 1033/BXD-KHCN ngày 29/3/2022 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn QCVN 13:2018/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Gara ô tô (2 trang)
Posted: 21/4/2022 8:29:37 AM | Latest updated: 22/4/2022 12:08:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5439
LuatVietnam

Theo QCVN 13:2018/BXD, việc thiết kế Gara ô tô phải đảm bảo một số yêu cầu sau đây:

- Các Gara ô tô không được xây dựng quá 9 tầng trên mặt đất và không quá 5 tầng ngầm (ngoại trừ các Gara ô tô cơ khí) (điểm 2.2.1.1).

- Chiều cao của lối đi và bãi giữ xe phải cao hơn ít nhất 0,2m so với chiều cao của ô tô lớn và không được thấp hơn 2m (điểm 2.2.1.22).

- Việc khống chế chiều cao tối đa của Gara ô tô do cơ quan chuyên môn tại mỗi địa phương xem xét đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, kiến trúc tại địa phương.

- Đối với phần ngầm của Gara ô tô, khi thiết kế phải phù hợp với quy hoạch không gian ngầm của khu vực (nếu có) hoặc định hướng quy hoạch ngầm trong tương lai tại Quy chế quản lý kiến trúc.

- Đối với Gara ô tô cơ khí, khi thiết kế cần tuân thủ tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng, trên cơ sở đó tính toán xác định số lớp xe đảm bảo tổng chiều cao Gara phải phù hợp quy hoạch xây dựng hoặc quy chế quản lý kiến trúc của địa phương.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5439

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy

blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy kiểm định xe cơ giới cải tạo tại Hà Nội
blue-check Bộ Tài chính đề nghị lùi thời điểm bãi bỏ quy định về độ rời rạc của linh kiện ô tô
light-check Biểu phí kiểm định xe ô tô áp dụng từ 8/10/2022 English attachment
blue-check Thay mới thủ tục nhập khẩu và chuyển nhượng xe nhập phi mậu dịch
blue-check Linh kiện ô tô được hưởng thuế nhập khẩu 0% trong trường hợp nào? English attachment
light-check Bãi bỏ phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô English attachment
blue-check Xe ô tô chưa dán thẻ định danh đi vào làn ETC có thể bị phạt
blue-check Cục thuế sẽ mạnh tay xử lý các trường hợp bán lại xe nhập phi mậu dịch nhưng trốn nộp thuế
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục nhập khẩu xe phi mậu dịch
blue-check Thủ tục đăng kiểm ô tô, xe máy kể từ 15/8/2022
blue-check Lộ trình chuyển đổi xe xăng sang xe điện English attachment
blue-check Mang ô tô, xe máy ra nước ngoài phải xuất trình bản chính giấy đăng ký xe
blue-check Từ 1/8/2022, tất cả xe ô tô phải dán thẻ định danh để nộp phí đường bộ tự động
blue-check Thay mới Danh mục các loại phương tiện giao thông phải chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Từ 15/8/2022, ô tô, xe máy sẽ được cấp giấy đăng kiểm điện tử English attachment
blue-check Hải quan sẽ chủ động cung cấp thông tin ô tô nhập khẩu phi mậu dịch cho cơ quan Thuế
blue-check Giảm lệ phí đăng kiểm xe kể từ 1/8/2022
blue-check Danh sách ô tô ngoại giao đã bán, cho tặng nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng
blue-check Có được nhập khẩu xe do chính hãng sản xuất đóng lại số khung?
blue-check Các trường hợp sẽ bị từ chối cấp giấy phép nhập khẩu ô tô biếu, tặng