LuatVietnam

blue-check Yêu cầu khi tính toán diện tích sàn căn hộ chung cư

Công văn số 2403/BXD-QLN ngày 1/7/2022 của Bộ Xây dựng về chỉ tiêu xác định số người cho dự án Khu chung cư (2 trang)
Posted: 14/7/2022 10:17:51 AM | Latest updated: 15/7/2022 1:31:20 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5501
LuatVietnam

Việc thiết kế, xây dựng nhà chung cư hiện nay được thực hiện theo QCVN 04:2021/BXD (ban hành kèm Thông tư 03/2021/TT-BXD) .

Theo đó, về chỉ tiêu diện tích sàn căn hộ/người, mục 2.2.3 QCVN 04:2021/BXD yêu cầu phải được tính toán thống nhất trong toàn bộ các bước lập hồ sơ thiết kế và phù hợp với chỉ tiêu dân số đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt cho dự án.

Ngoài ra, theo mục 4.2 QCVN 04:2021/BXD, phương pháp xác định chỉ tiêu dân số trong các tòa nhà chung cư sẽ do UBND địa phương quy định đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, quy mô dân số và hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5501

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội

blue-check Các dự án thành phần thuộc dự án nhà ở thương mại có bắt buộc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Phí quản lý chung cư hiện chỉ bắt buộc đóng cho phần sở hữu chung
blue-check Dự án khu nhà ở xã hội chỉ được phép mở thầu chọn chủ đầu tư sau khi phê duyệt quy hoạch xây dựng
blue-check Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội phải có chức năng kinh doanh BĐS
blue-check Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư phải đính kèm danh mục phần sở hữu chung
blue-check Quỹ bảo trì chung cư được sử dụng cho những hạng mục nào?
blue-check Chủ đầu tư cần biết khi sử dụng tầng dịch vụ trong tòa nhà chung cư
blue-check Về quyền sử dụng nhà trẻ, bãi xe trong chung cư
blue-check Chính sách ưu đãi đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội qua từng giai đoạn
blue-check Căn hộ chung cư phải đảm bảo diện tích sàn thế nào?
blue-check Dự án nhà ở xã hội có được hỗ trợ lãi vay? English attachment
blue-check Yêu cầu khi tính toán diện tích sàn căn hộ chung cư
blue-check Từ 1/4/2021, đã bỏ cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội
blue-check Có được tách/nhập Ban quản trị chung cư?
blue-check Việc dành quỹ đất xây nhà ở xã hội chỉ áp dụng với dự án nhà ở thương mại thuộc đô thị loại 3 trở lên
blue-check Về căn cứ xác định vị trí và diện tích đất xây nhà ở thương mại trong dự án nhà ở xã hội
blue-check Trường hợp nào dự án nhà ở thương mại thực hiện trước 2014 phải bổ sung quỹ đất xây nhà ở xã hội?
blue-check Về căn cứ xác định quỹ đất 20% để xây nhà ở xã hội trong dự án nhà ở thương mại
blue-check Dự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment
blue-check Được phép xây căn hộ thương mại trên 20% diện tích dự án nhà ở xã hội